Перейти к содержанию
Авторизация  
parusnik

Документы на ПО

Рекомендуемые сообщения

Вчера встретил одного бывалого подвоха и он расказал мне такую историю, что охотится он уже лет 10 и нигогда никаких документов неимел на ПО но на последней охоте пересекся с рыбохраной и чуть нелишился всей снаряги :(

И у меня возник вопрос имели ли они право забрать снарягу? :( :)

Я с Украины, если надо документы то какие? :) и где их брать?

Если кто что знает отпишитесь о нашем Украинском законодателстве о ПО а то я прочитал на главной страничке и ничего непонял :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

 

Із змінами і доповненнями, внесеними

Законами України

від 21 вересня 2000 року N 1990-III, ОВУ, 2000 р., N 42, ст. 1772,

від 7 грудня 2000 року N 2120-III, ОВУ, 2000 р., N 52, ст. 2243,

від 20 грудня 2001 року N 2905-III, ОВУ, 2002 р., N 2, ст. 50,

ОВУ, 2002 р., N 5, додаткова інформація,

від 26 грудня 2002 року N 380-IV, ОВУ, 2003 р., N 2, ст. 43,

від 15 травня 2003 року N 762-IV, ОВУ, 2003 р., N 23, ст. 1021,

від 27 листопада 2003 року N 1344-IV, ОВУ, 2003 р., N 49, ст. 2552

 

(У тексті Кодексу слова "плата", "платежі", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України", "Державний Комітет України по водному господарству", "Державний Комітет України по геології і використанню надр", "Міністерство статистики України", "Державний Комітет України по гідрометеорології", "Міністерство охорони здоров'я України", "Міністерство рибного господарства України", "Державний Комітет України по нагляду за охороною праці" в усіх відмінках замінено відповідно словами "збір", "збори", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геології та використання надр", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань гідрометеорології", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці" у відповідних відмінках, а слова "народних депутатів" виключено згідно із Законом України від 21 вересня 2000 року N 1990-III)

 

 

Усі води (водні об'єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного розвитку і соціального добробуту.

 

Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і є обмеженими та уразливими природними об'єктами.

 

В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб виникає необхідність розробки і додержання особливих правил користування водними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно спрямованого захисту.

 

Водний кодекс, в комплексі з заходами організаційного, правового, економічного і виховного впливу, сприятиме формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення України, а також більш ефективному, науково обгрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання.

 

 

(Із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 21.09.2000 р. N 1990-III)

 

Глава 10. ВИДИ І ПОРЯДОК ВОДОКОРИСТУВАННЯ

 

 

Стаття 46. Види водокористування

 

Водокористування може бути двох видів - загальне та спеціальне.

 

(У редакції Закону України

від 21.09.2000 р. N 1990-III)

 

Стаття 47. Право загального водокористування

 

Загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.

 

З метою охорони життя і здоров'я громадян, охорони навколишнього природного середовища та з інших передбачених законодавством підстав районні і міські Ради за поданням державних органів охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, санітарного нагляду та інших спеціально уповноважених державних органів встановлюють місця, де забороняється купання, плавання на човнах, забір води для питних або побутових потреб, водопій тварин, а також за певних підстав визначають інші умови, що обмежують загальне водокористування на водних об'єктах, розташованих на їх території.

 

Місцеві Ради зобов'язані повідомляти населення про встановлені ними правила, що обмежують загальне водокористування.

 

На водних об'єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об'єкт в оренду.

 

Водокористувач, який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди, зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду.

 

Якщо водокористувачем або відповідною Радою не встановлено таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень.

 

(Із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 21.09.2000 р. N 1990-III)

 

Стаття 48. Спеціальне водокористування

 

Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

 

Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.

 

Не належать до спеціального водокористування:

 

пропуск води через гідровузли (крім гідроенергетичних);

 

подача (перекачування) води водокористувачам у маловодні регіони;

 

усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення);

 

використання підземних вод для вилучення корисних компонентів;

 

вилучення води з надр разом з видобуванням корисних копалин;

 

виконання будівельних, днопоглиблювальних і вибухових робіт;

 

видобування корисних копалин і водних рослин;

 

прокладання трубопроводів і кабелів;

 

проведення бурових, геологорозвідувальних робіт;

 

інші роботи, які виконуються без забору води та скидання зворотних вод.

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

ПОСТАНОВА

 

від 19 січня 1998 р. N 32

 

Київ

 

Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу

 

З метою посилення охорони цінних видів риб, водних безхребетних і водних рослин у рибогосподарських водних об'єктах, на континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити такси для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства:

 

цінних видів риб, водних безхребетних і водних рослин у рибогосподарських водних об'єктах України (додаток N 1);

 

водних безхребетних і водних рослин, що є природним багатством континентального шельфу України (додаток N 2);

 

живих організмів у виключній (морській) економічній зоні України, а також анадромних видів риб, що утворюються у річках України за межами цієї зони (додаток N 3).

 

Розмір відшкодування шкоди обчислюється за зазначеними таксами посадовими особами Державного комітету рибного господарства, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки та їх органів на місцях, яким надано право накладання адміністративних стягнень.

 

У разі відмови від добровільного відшкодування шкоди стягнення цих сум провадиться відповідно до законодавства України.

 

Розмір відшкодування шкоди, заподіяної громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення риб, інших водних тварин на території природно-заповідного фонду, а також тих, що занесені до Червоної книги України, обчислюється за відповідними таксами.

 

2. Надати право Державному комітетові рибного господарства за погодженням з Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Міністерством фінансів і Міністерством економіки вносити зміни до такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу.

 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 28 січня 1994 р. N 41 "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу" (ЗП України, 1994 р., N 5, ст. 125; 1996 р., N 13, ст. 361).

 

 

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

Інд. 22

 

 

 

 

 

Додаток N 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 19 січня 1998 р. N 32

 

 

 

 

 

 

 

ТАКСИ

для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства цінних видів риб, водних безхребетних і водних рослин у рибогосподарських водних об'єктах України

 

 

*************************************************************************

* *Оцінка шкоди, заподіяної *

* Види риб, водних безхребетних *внаслідок незаконного добування*

* і водних рослин *(збирання) або знищення одного *

* *екземпляра риби або водного *

* *безхребетного незалежно від *

* *розміру та ваги, а також водних*

* *рослин (неоподатковуваного *

* *мінімуму доходів громадян) *

*************************************************************************

* Риби * *

* * *

*Осетрові та їх гібриди * 30 *

*Марена звичайна * 6 *

*Сом, камбала-калкан * 5 *

* * *

*Судак, сазан, білий амур, чорний амур, * 3 *

*товстолоб, щука, кефаль, вугор, форель * *

* * *

*Камбала (крім камбали-калкан), рибець * 2 *

*звичайний, піленгас, катран, миньок, * *

*луфар, морський язик * *

* * *

*Короп, лящ, білизна, лин, в'язь, * 1,5 *

*оселедець, скумбрія * *

* * *

*Плітка, тараня, синець, підуст, чехоня,* 0,6 *

*шемая * *

* * *

*Карась, клепець, окунь, плоскирка, * 0,3 *

*головень, морський минь, морський * *

*окунь, скат * *

* * *

*Сарган, барабуля, ставрида, пузанок * 0,1 *

* * *

* Водні безхребетні * *

*Краби * 0,3 *

*Раки * 0,1 *

*Рапана * 0,03 *

* * *

*Креветки * 0,006 *

* * *

*Морські їжаки, морські зірки, * 0,006 *

*змієхвостки, голотурії * *

* * *

*Мідії, модіоли, мії, кардіуми, солени, * 0,006 *

*венуси, донакси, інші двостулкові * *

*молюски "сидячих" видів * *

* * *

*Губка-бодяга, інші губки "сидячих" * 0,006 (за 1 кілограм) *

*видів * *

* Водні рослини * *

* * *

*Морські водорості "сидячих" видів * 0,02 (за 1 кілограм) *

*Морські трави * 0,02 (за 1 кілограм) *

*************************************************************************

 

Примітка. У разі встановлення факту незаконної заготівлі ікри

осетрових і лососевих риб розмір відшкодування шкоди

обчислюється в сумі 88 неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян за 1 кг цієї продукції.

 

 

 

 

 

Міністр

Кабінету Міністрів України

 

А. ТОЛСТОУХОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 19 січня 1998 р. N 32

 

 

 

 

 

 

 

ТАКСИ

для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства водних безхребетних і водних рослин, що є природним багатством континентального шельфу України

 

 

**********************************************************************

* *Оцінка шкоди, заподіяної *

* *внаслідок незаконного *

* *добування (збирання) *

* Види водних безхребетних *або знищення одного *

* і водних рослин *екземпляра водного *

* *безхребетного незалежно *

* *від розміру та ваги і *

* *водних рослин *

* *(неоподатковуваного *

* *мінімуму доходів громадян)*

**********************************************************************

* Водні безхребетні * *

* * *

*Краби * 0,3 *

* * *

*Мідії, модіоли, мії, кардіуми, солени,* 0,006 *

*венукси, донакси, тапеси, пектени,* *

*мактри, мінелястери, синдесмії,* *

*корбуломії, носси, пателли, церитиди та* *

*інші двостулкові, а також черевоногі* *

*молюски "сидячих" видів * *

* * *

*Морські їжаки, морські зірки,* 0,006 *

*змієхвостки, голотурії * *

* * *

*Губки "сидячих" видів * 0,006 (за 1 кілограм) *

* * *

* Водні рослини * *

* * *

*Морські водорості "сидячих" видів * 0,02 (за 1 кілограм) *

* * *

*Морські трави * 0,02 (за 1 кілограм) *

**********************************************************************

 

 

 

 

 

Міністр

Кабінету Міністрів України

 

А. ТОЛСТОУХОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 19 січня 1998 р. N 32

 

 

 

 

 

 

 

ТАКСИ

для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства живих організмів у виключній (морській) економічній зоні України, а також анадромних видів риб, що утворюються у річках України за межами цієї зони

 

 

***********************************************************************

* *Оцінка шкоди, заподіяної *

* *внаслідок незаконного *

* *добування (збирання) або *

* Види риб і водних безхребетних *знищення одного екземпляра *

* *риби або водного безхребетного*

* *незалежно від розміру та ваги *

* *(неоподатковуваного мінімуму *

* *доходів громадян) *

***********************************************************************

* Риби * *

* * *

*Осетер чорноморсько-азовський, севрюга* 30 *

* * *

*Камбала-калкан * 5 *

* * *

*Кефаль, вугор * 3 *

* * *

*Катран, камбала (крім камбали-калкан),* 2 *

*піленгас, луфар, морський язик * *

* * *

*Оселедець, скумбрія * 1,5 *

* * *

*Морський минь, морський окунь, скат * 0,3 *

* * *

*Сарган, барабуля, ставрида, пузанок * 0,1 *

* * *

* Водні безхребетні * *

* * *

*Креветки * 0,006 *

***********************************************************************

 

Примітка. У разі встановлення факту незаконної заготівлі ікри

осетрових і лососевих риб розмір відшкодування шкоди

обчислюється в сумі 88 неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян за 1 кг цієї продукції.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спосибо за инфо! :lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сечас готовлюсь к экзаменам, хочу поступить в Херсонскую областную федерацию подводной деятельности и спорта. Если будет чето новое обязательно кину тебе, пока это все, что было

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сечас готовлюсь к экзаменам, хочу поступить в Херсонскую областную федерацию подводной деятельности и спорта. Если будет чето новое обязательно кину тебе, пока это все, что было

Ну я так понял что документов ненадо? :thumb_yello:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я вобщето нырял безовсяких документов, но сейчас появилась возможность сделать документы подвоха, зарегистрировать ружо и нож. Вот и тебе советую тоже вступить в клуб. Познокомишся с месными колегами п диагнозу, и вобще много приемущест когда у тебя есть документы, и все в порядке :mf_popcorn:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

 

Судя по перечню, бесплатно охотиться можно только на охотников и русалок. Даже рапана, которая является хицником, (вредителем) и та облагается штрафом. Интересно а что государство делает для этих видов и за что взымаются сборы :blink:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость Ujcnm
... Интересно а что государство делает для этих видов и за что взымаются сборы :blink:

 

Читай правила рыбной ловли в Хрустальном Гроте и соответсвующие Законы о животном мире и зааодно посмотри Красную Книгу Украины... тогда не будешь задавать глупых вопросов - "...что государство делает..." -:)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Читай правила рыбной ловли в Хрустальном Гроте и соответсвующие Законы о животном мире и зааодно посмотри Красную Книгу Украины... тогда не будешь задавать глупых вопросов - "...что государство делает..." -:)))

 

 

Ты какой-то грубиян :blink: - хотелось бы по существу. А за одно, не кривя душой, поделись - неужели сам все по закону делаешь, и на что тогда охотишся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость Ujcnm
...Ты какой-то грубиян...

Тебе вполне конкретно оветили, где читать о том, когда, где и на кого охотится, а ты называешь это губостью -:blink:))

Что-же тогда как не глупостью назвать хвастовство о добыче осетренка ??? -:)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Грубостью я называю фразы типа: "задавать глупых вопросов", "Бог шельму метит"

На счет почитать - спасибо, это всегда полезно.

А на вопрос мой ты так и не ответил: поделись - неужели сам все по закону делаешь, и на что тогда охотишся?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а в России как обстоит дело с документами?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мужики! Кто подскажет. В какие сроки обозначен запрет на ловлю (тем паче охоту) в водоемах в районе Ахтубы? И распространяется ли запрет на водоемы, находящиеся в частной собственности? :bigwink:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мужики! Кто подскажет. В какие сроки обозначен запрет на ловлю (тем паче охоту) в водоемах в районе Ахтубы? И распространяется ли запрет на водоемы, находящиеся в частной собственности? :bigwink:

В г.Волгоград (по Волгоградской области соответственно)

Россельхознадзор: 33-00-81

Но до конца апреля можно не звонить. Они есчо не порешили... :crying:

 

По Ахтубе в части Астраханской области не знаю у кого можно узнать...

Изменено пользователем Elias

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Окунь молодца :thumb_yello: . Называется "спрашивали- нате" по полной программе - ЗАЧЕТ!!! А вот с клубама то в нашем городе - проблемка, всё находится в ужасном запущении, реально наверное самому назваться клубом и самому же выдать себе БУМАГУ, интересно должен ли клуб иметь лицензию или какой другой документ разрешающий ему это делать.

 

Окунь, а реально ли сделать такую памятку что-ли или руководство к поведению или вариантам поведения охотника при встрече с "рыбнадзорохраной всякой"... , что то наподобии "Как вести себя если вас остановило ГАИ" :rolleyes: , где хоть права свои знать, и знать чего не могут делать они с ссылками на определенные статьи-положения -акты, ? Ничё так брошурка бы получилась - я б купил бы сразу :rolleyes: ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну подводя итоги - получаем: Если у Вас ружо импорт, то Вы еще можете добиться регистрации. Если самопал- замучаетесь. Будбте добры предоставить сертификат......

По ножам - это всегда было - относиться к разряду "холодного оружия", причем с обязательной регистрацией. Это диктует и форм-фактор и материал ножа. Причем если Вас прижмут, то за нерегестрированный нож Вы получите больше, чем за само ружо. Это статья - изготовление и ношение холодного оружия, и неважно Украина это или Росия. С самой регистрацией - тоже заморочка. По Украине, Харьков. Вы должны предоставить сведения в орган регистрации (разрешительный отдел МВД) сведения о: Вашем здоровье, наркозависимости, отзывы соседей, рекомендации участкового. Еще приобрести сейф для хранения данного изделия. Так-же интерестны органам - где куплен, произведен нож. И недай-бог Вам указать, что сей нож сделал Вася Пупкин. Затаскают парня за незаконное изготовление холодного оружия. Тоесть если у Вас нож- самопал, то зарегестрировать его - это даже не геморой, а больше. Можно решить проблемму - фиктивной куплей в магазине. Сам через это прошел, другим не советую. Крови попили , да и денег выдоили сволочи. Дешевле было купить заводской.

 

RE: Окунь, а реально ли сделать такую памятку что-ли или руководство к поведению или вариантам поведения охотника при встрече с "рыбнадзорохраной всякой"... , что то наподобии "Как вести себя если вас остановило ГАИ

 

Да как тут себя вести? Если у Вас незарегестрировано ружье ( слава богу - пока нет обязательной регистрации - тут можно и взбрыкнуть)  и недай - бог нож? Сухари бежать покупать. Или платить скоко скажут.

Изменено пользователем дядя Ваня

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

так такие брошюрки есть.. у Виноградова(охотминимум)..кажись в любои отделении РФПР можно взять.. :thumb_yello:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Чё-то я не понял - в России как обстоят с этим дела?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

А нельзя ли повторить по-русски (с любой скоростью)? :mf_popcorn:

 

Чё-то я не понял - в России как обстоят с этим дела?

Смотри тему: В крым с подводным ружьём.

Изменено пользователем skarabey

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кто подскажет конкретно по Симферополю, где зарегить нож. Омер, но товарного чека нет. Брал в магазине, сертификат не дали, к слову ни в одном магазе сертификат не дают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кто подскажет конкретно по Симферополю, где зарегить нож. Омер, но товарного чека нет. Брал в магазине, сертификат не дали, к слову ни в одном магазе сертификат не дают.
Прочти здесь: Главная -- законы и документы -- Нож в руке или юр. особенности нац. самообороны. Сначала прочти комменты к статье, мож. хватить и этого.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да читал, поэтому и хочу полностью зарегить амуницию. Опыта общения с правоохранительными органами не имею, поэтому опасаюсь, что как говорят "очко заиграет" не смогу уверенно отмазаться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Была у меня проблема с ножом.Долго не мог добится сертификата от фирмы из Харькова (к слову,нож купил на выставке ,,Охота и рыболовство,,) хотя при покупке обещали. Тут на сайте ребята посоветовали обратиться в милицию, получить акт о том что нож этот холодное оружие, и акт об изьятии. С этими актами обратиться в суд. Я написал письмо на мыло этой фирмы, мол так и поступлю если не найдем общий язык. Результат -- перезвонили через 2 часа на мобильник и договорились. Получил заключение специалиста Научно-исследовательской экспертно-криминалистического центра при ГУ МВД Украины в Харьковской области. Думаю мне этого документа хватит. А там пусть разбираются с этой фирмой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Правильно поступил. А вообще - если не дают при покупке товарный чек ( причем с печатью или точными координатами продавца) и сертификат на ХО, то лучше от покупки отказаться. Хлопотно потом будет зарегистрить. По поводу Симферополя - идеш в любую ментовку и узнаеш где находиться разрешительный отдел. Только не стоит говорить, что уже приобрел изделие. Гораздо проще сказать - токо хочу, но вот боюсь. И поэтому нужно узнать че - почем.

Удачи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Делать нехрен, попробую.

Хотя меня все убеждают, что мол проблем не будет, если границу не пересекать. Типа менты видят что ты со снарягой. Хотя думаю, что это чес?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
Авторизация  

×
×
  • Создать...